การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท (1)_edited.jpg

สร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท

Onsite workshop

Client : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Venue : Sapphaya Police Station

Role : Visual Facilitor

Team : Tul Lekutai, Unyamanee Matayaboon, Nassareen Sunsern, Thanaporn Sawangmuang

Year : 29 Nov 2020

การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท (1)
press to zoom
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท (2)
press to zoom
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท (3)
press to zoom
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท (4)
press to zoom
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท (5)
press to zoom
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท (6)
press to zoom
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท (8)
press to zoom
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท (7)
press to zoom
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท (9)
press to zoom
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท (10)
press to zoom
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท (11)
press to zoom
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท (12)
press to zoom
1/1