เซียมซีดอกไม้.jpg

Flower's Journey

Workshop & Data story

Venue : TCEB

Role : Visual Facilitator

Team : Tul Lekutai, Nassareen Sunsern, Unyamanee Mattayaboon

Year : April - September 2021

โครงการ การเดินทางของดอกไม้

โครงการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ กล้าดอกไม้พันธุ์พื้นเมือง จากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่และภูมิภาคเหนือ เพื่อให้ชุมชนต่างๆ ในเมือง โดยเฉพาะเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ให้ฟื้นวิถีชีวิตดั้งเดิม มีดอกไม้พื้นเมืองริมรั้ว สร้างภาพที่สวยงาม และกลิ่นหอมให้กับเมืองน่าเดิน โดยมีการรณรงค์ให้ทุกอําเภอปลูกดอกไม้ที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้าง แหล่งท่องเที่ยว ใหม่ ให้คนถ่ายรูปกับสวนดอกไม้

การเดินทางของดอกไม้
การเดินทางของดอกไม้

press to zoom
การเดินทางของดอกไม้
การเดินทางของดอกไม้

press to zoom
การเดินทางของดอกไม้
การเดินทางของดอกไม้

press to zoom
การเดินทางของดอกไม้
การเดินทางของดอกไม้

press to zoom
1/40

กิจกรรมเซียมซีดอกไม้

01
01
press to zoom
02
02
press to zoom
03
03
press to zoom
04
04
press to zoom
05
05
press to zoom
06
06
press to zoom
07
07
press to zoom
08
08
press to zoom
09
09
press to zoom
10
10
press to zoom
11
11
press to zoom
12
12
press to zoom
13
13
press to zoom
14
14
press to zoom
15
15
press to zoom
16
16
press to zoom
17
17
press to zoom
18
18
press to zoom
19
19
press to zoom
20
20
press to zoom