top of page
เซียมซีดอกไม้.jpg

Flower's Journey

Workshop & Data story

Venue : TCEB

Role : Visual Facilitator

Team : Tul Lekutai, Nassareen Sunsern, Unyamanee Mattayaboon

Date : April - September 2021

โครงการ การเดินทางของดอกไม้

โครงการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ กล้าดอกไม้พันธุ์พื้นเมือง จากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่และภูมิภาคเหนือ เพื่อให้ชุมชนต่างๆ ในเมือง โดยเฉพาะเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ให้ฟื้นวิถีชีวิตดั้งเดิม มีดอกไม้พื้นเมืองริมรั้ว สร้างภาพที่สวยงาม และกลิ่นหอมให้กับเมืองน่าเดิน โดยมีการรณรงค์ให้ทุกอําเภอปลูกดอกไม้ที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้าง แหล่งท่องเที่ยว ใหม่ ให้คนถ่ายรูปกับสวนดอกไม้

กิจกรรมเซียมซีดอกไม้

bottom of page