top of page

RUAM THAI UNITED

Policy Data Story

Client  :

Venue :

Date    :

Role   :

Team :

Tul Lekutai,
Chanikan malaihuan

RUAM THAI UNITED

นโยบาย ผู้ว่านกฮูก (Night Governor) และ คืนอำนาจการไฟฟ้า การประปา สู่มือคนกรุง (Bring Back Bangkok Power) โดย พรรครวมไทย ยูไนเต็ด ในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ปี 2565

bottom of page