การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้เป็น "นวัตกร" ผ่านกระบวน (5I)

Client / 

National Innovation Agency (NIA)

Role / 

Visual Facilitation

Team /

Tul Lekutai, Methee Bangkha, Pitprapai Bangkha

Chanikan Malaihuan, Unyamanee Mattayaboon, 

Kanyavee Mattabut, Vira Marishma, Natnicha Ungvisiswong

Settawut Sanyakuen

Year / 

31 Jan 2020