top of page

Space-Time-Content ข้อแตกต่างระหว่างนาฬิกาอะนาล็อกกับนาฬิกาดิจิตัล

Updated: Dec 18, 2020

บันทึกข้อคิดจากอาจารย์ยอดเยี่ยม เทพทรานนท์


หากมีนัดหมายสิบโมงเช้า แต่ตอนนี้ นาฬิกาบอกเวลาเก้าโมงเก้านาที เราเหลือเวลาอีกห้าสิบเอ็ดนาทีเพื่อการไปให้ถึงที่หมาย


เมื่อเรามองที่หน้าปัดนาฬิกาเข็มแบบอะนาล็อก

สิ่งที่เรามองเห็นคือตำแหน่งการวางเลขหนึ่งถึงสิบสอง เรียงเวียนขวา กลายเป็นรูปร่างวงกลมเต็มวง

จุดหมุนตรงกลาง และเส้นตรงของเข็มนาฬิกา ชี้ไปยังตัวเลข

และยังใช้แบ่งพื้นที่เวลาที่ผ่านไปแล้ว กับพื้นที่เวลาที่เหลืออยู่เรามองเห็นพื้นที่ของเวลาที่เหลือ เป็นรูปร่างคล้ายขนมพายที่ถูกหั่นออกไปเรื่อยๆ

พื้นที่ที่เหลืออยู่ ทำให้รู้ว่า เราจะใส่กิจกรรมลงไปได้มากหรือน้อยแค่ไหน


=====================


สมองรับรู้ [เวลา] [ปริมาณเวลา] [พื้นที่ว่าง] [เนื้อหาในนั้น] และ[ความเร่ง]

แบบพร้อมๆกัน ในทันที


=====================


ต่างจากการมองหน้าปัดนาฬิกาดิจิตัล

เรารับรู้เวลาด้วยตัวเลขที่เรียงต่อกัน

ส่วนจะเหลือเวลาเท่าใดนั้น

เป็นเรื่องที่ต้องบวกลบตัวเลขกันเอาเองตามขั้นตอน


=====================


การทำงาน Visual Recording ไม่ต่างจากระบบนาฬิกาอะนาล๊อก เพราะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ เวลา และเนื้อหาสาระ Space-Time-Content แบบเรียลไทม์

Time is Property


=====================


PICTURES TALK : CHANGE PEOPLE'S VIEW THROUGH PICTURE.

บริษัท สาระภาพ จำกัด ช่วยให้ทุกการสื่อสารง่าย ด้วยความเชื่อว่า

ภาพ เข้าใจง่าย, ดึงดูด และ เป็นสากล


Facebook : https://www.facebook.com/Pictures-Talk-977760295636929

Ig : @pictures_talk_visual

Linkedin : Pictures Talk71 views0 comments

Comentarios


bottom of page