top of page
S__6021137.jpg

Rachadamnoen Model

Workshop & Data story

Venue : TCEB

Role : Visual Facilitator

Team : Tul Lekutai, Nassareen Sunsern, Unyamanee Mattayaboon

Date : April - September 2021

โครงการ วิถีราชดําเนิน

โครงการที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่และชุมชนชาวราชดําเนิน ร่วมกันปรับปรุงย่านถนนราชดําเนิน ให้มีการจัดการแยกขยะ ปรับทัศนียภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และทําให้เป็นต้นแบบของเมืองน่าเดิน (Walkable City) โดย สสปน.ร่วมเชื่อมโยงชุมชนช่างศิลป์สู่งานฟังก์ชัน Community to Function จับคู่ 10 โรงแรม ร้านอาหาร และ 10 ชุมชนช่างศิลป์ สร้างงานศิลปะเพื่อให้เป็นจุดสนใจ (Landmark) สําหรับ ประชาชนได้ถ่ายรูปบนถนนราชดําเนินส่งผลให้เกิดมิติใหม่แห่งการ ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม

คู่มือการดูแลย่านสร้างสรรค์ต้นแบบ ถนนราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่

bottom of page