โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (30).jpg

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

Onsite workshop

Client : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

Venue : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

Role : Visual Facilitor

Team : Tul Lekutai, Nassareen Sunsern

Year : 11 Sep 2022

กิจกรรม Graphic Jam 'คุณค่า'

คุณค่า Graphic Jam.jpg

กิจกรรม Mission to the Mars

ยานอวกาศ.jpg
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
press to zoom
1/1