top of page
 • Writer's picturesanpicturestalk

Data in the mood : Visual Thinking for Business

Updated: Jun 2, 2022

จะดีแค่ไหน? ถ้าไอเดียดีๆของคุณ สามารถถ่ายทอดออกไปได้ดั่งใจ ไม่ติดอยู่แค่ในความคิด


ให้ Visual Thinking ช่วยฉายภาพในหัวของคุณ
 

สร้างทักษะ Visual Thinking ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน วาด เพื่อนำ ไปต่อยอดพัฒนาองค์กร

ด้วยหลักสูตร Data in the mood : Visual Thinking for Business


Visual Thinking หรือทักษะการสื่อสารด้วยภาพ เป็นทักษะสำคัญของโลกยุคปัจจุบันที่การสื่อสารต้องการความรวดเร็ว กระชับ เข้าใจง่าย และทำให้เห็นภาพรวมได้


หลักสูตร Data in the mood เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองทำ ทดลองเขียน ทดลองวาด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ของการสื่อสารด้วยภาพ


Visual Thinking for Business จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม
 • แปลงข้อมูลยาก ให้น่าอ่าน จำขึ้นใจ

 • เปลี่ยนข้อมูลธุรกิจให้ทุกคนเห็นภาพ


ครอบคลุม 3 เรื่องหลัก

Data Management การจัดระเบียบข้อมูล การจับประเด็นสำคัญ

Storytelling การเล่าเรื่องให้น่าสนใจ

Drawing การวาดรูปเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเป็นภาพVisual Thinking & Doing workshop


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

ผู้บริหาร, ผู้นำองค์กร

ที่ต้องการถ่ายทอดนำเสนอความคิด วิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้จัดการ, ผู้นำทีม

ที่สามารถนำทักษะไปใช้ทำข้อมูลยากเป็นภาพให้น่าสนใจ


SMEs, Startup

ที่ต้องการทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไปใช้ในการสื่อสาร, นำเสนอ, จัดการข้อมูลให้เป็นภาพรูปแบบโครงการ

DAY 1 : วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 • เน้นการทำความเข้าใจ ให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการการจับประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูล

 • ฝึกวาดภาพเพื่อการสื่อสาร เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนวาดได้

DAY 2 : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 • เล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจ พร้อมทดลองวิเคราะห์ธุรกิจ

 • นำความรู้ Visual Thinking มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างธุรกิจในปฏิบัติการ 'The Future of smart living'


ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับคู่มือของหลักสูตร Visual Thinking for Business พร้อมทั้งประกาศนียบัตร จากสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMCT) และ Pictures Talk


วิทยากร

คุณตุลย์ เล็กอุทัย


ประสบการณ์ทำงาน 9 ปี ด้วย Visual thinking เพื่อแก้ปัญหาการจัดการข้อมูลหลากหลายศาสตร์

ที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และเชื่อมั่นว่าการสื่อสารด้วยภาพ มีพลังในการขับเคลื่อนความคิด, มุมมองของผู้คน


 • ผู้ก่อตั้ง Pictures Talk

 • อดีต Board of directors IFVP (International Forum of Visual Practitioners USA)

 • Head of VP Asia ,The facilitation summit 2021, IAF (International association of facilitators)

 • Visual practitioner ประสบการณ์ทำงานให้กับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ กว่า 60 แห่งใน 7 ประเทศ(สหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, มาเลเซีย และไทย)


Data in the mood รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่าน

ค่าใช้จ่าย 20,000 บาทต่อท่าน (รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ! Early Bird ticket 17,000 บาท จำนวน 5 ท่านแรกเท่านั้น

วันและเวลาอบรม

24-25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.


สถานที่อบรม

สวนเสียงไผ่ ทาวน์อินทาวน์ (เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา)

224/1 ถนน ศรีวรา แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10312


ติดต่อประสานงาน

Pictures Talk : คุณแบว 092-6219575 หรือ LINE OA : @picturestalk

TVA Community : คุณหญิง Tel & Line: 063-6244650

192 views0 comments

Comentários


bottom of page